Amsterdam,
27
december
2005
|
18:44
Europe/Amsterdam

Telegraaf Media Groep treft verdere kostenmaatregelen

Al geruime tijd zijn er structurele veranderingen gaande in de mediamarkt, die gevolgen hebben voor de mediatijdbesteding van consumenten en die wijzigingen veroorzaken in de geldstromen rondom mediumtypen. Ook gaat de Nederlandse economie sinds het jaar 2000 door een lang en diep dal. Door deze structurele en cyclische ontwikkelingen ziet Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) zich genoodzaakt tot het treffen van verdere kostenmaatregelen.

Sinds 2000 is 'optimaliseren' één van de uitgangspunten van de uitgezette strategielijnen van TMG. In de afgelopen jaren zijn in dat kader onder meer bedrijfsprocessen aangepast, minder renderende producten uit de markt genomen, inkoopcontracten opnieuw onderhandeld, het aantal bedrijfslocaties teruggebracht en reorganisaties doorgevoerd. Het personeelsbestand, uitgedrukt in voltijdbanen (FTE), is als gevolg hiervan sinds ultimo 2000 gedaald van circa 4.950 FTE's naar 4.360 medio 2005 (inclusief ruim 100 FTE's voor nieuwe activiteiten in 2004/2005).
Samengevat is door het optimaliseringsproces een hogere efficiency bereikt in de bedrijfsvoering. Een gedeelte van de gerealiseerde bezuinigingen is en wordt overigens weer geïnvesteerd in andere, vaak digitale, activiteiten die rechtstreeks en positief van invloed zijn op de positie van de verschillende bedrijfsonderdelen.

In het licht van genoemde structurele ontwikkelingen en bij gebrek aan zicht op een echt en merkbaar (economisch) herstel gaat TMG verdere structurele kostenmaatregelen treffen. Door een gedetailleerdere efficiencyslag uit te voeren bij diverse bedrijfsonderdelen zal onder meer het personeelsbestand verder worden teruggebracht met ruim 200 FTE's. Gedwongen ontslagen worden hierbij niet uitgesloten; de vigerende Sociaal Plannen zijn daarbij van toepassing. De betreffende bedrijfsonderdelen zullen zo spoedig mogelijk een adviesaanvraag indienen bij hun ondernemingsraad en informatie verstrekken aan hun personeel en de betrokken vakbonden. In 2006, maar ook al in de jaarrekening over 2005, zal rekening moeten worden gehouden met een voorziening als gevolg van deze personeelsreductie.

A.J. Swartjes, bestuursvoorzitter TMG, naar aanleiding van de huidige bekendmaking: '' Al eerder is aangekondigd dat bij gebrek aan herstel aan de omzetkant verdere kostenbesparingen onafwendbaar zijn. Hoewel het geloof in gedrukte media onveranderd hoog is, is het ook zeker dat de realisatiekosten van de producten verder omlaag moeten. De nu bekend gemaakte personeelsreductie is daarom noodzakelijk, hoe pijnlijk deze maatregel ook is. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het maximaal inzichtelijk maken van de tarieven van interne ICT-, productie- en distributieleveranciers. Dat inzicht is voor uitgevers noodzakelijk om de juiste keuzes te maken bij het voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen van lezers en adverteerders. En ook dit proces kan nog consequenties hebben voor de inzet van mensen en middelen.''