Amsterdam,
09
maart
2007
|
12:45
Europe/Amsterdam

Telegraaf Media Groep verkoopt aandeel in Wegener

Telegraaf Media Groep (TMG) en Mecom Group plc (Mecom) hebben overeenstemming bereikt over de overname van het bijna 24 procentbelang van TMG in Wegener door Mecom voor een bedrag van € 158,9 miljoen.

TMG’s belang betreft 10.594.763 certificaten van gewone aandelen van € 0,30 nominaal. Dit vertegenwoordigt een belang van 23,9%. De tussen partijen overeengekomen prijs bedraagt € 15 per certificaat. Bovendien geldt dat de dividenduitkering van Wegener over het jaar 2006 toekomt aan TMG en onder bepaalde omstandigheden sprake is van een mogelijke premie voor TMG van maximaal € 1 per certificaat.

Overeenkomstig de IFRS-grondslagen is het belang bij TMG gewaardeerd tegen ‘fair value’ (beurswaarde) zijnde € 116,4 miljoen (€ 10,99 per stuk; koers per 31 december 2006).

Ad Swartjes – bestuursvoorzitter TMG: “Wij houden al decennia het belang in Wegener; oorspronkelijk als strategisch belang. Het realiseren van voldoende schaalgrootte in de Nederlandse dagbladwereld wordt steeds relevanter. Maar sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet in Nederland in 1998 is het duidelijk dat een sterke uitbreiding van het belang in Wegener op mededingingsrechtelijke gronden onmogelijk is.

Daarbij komt nog dat volgens de huidige regels van de Mediawet een marktaandeel in de betaalde dagbladmarkt groter dan 25%, een deelname in een commerciële omroepinstelling van meer dan 33,3% uitsluit. Niet alleen is een eventuele overname van Wegener door TMG sinds het einde van de negentiger jaren dus geen optie meer, het zou TMG ook nog beperken in haar streven zich te ontwikkelen van een krantenbedrijf tot een multimediabedrijf.”

Naar verwachting zal de finalisering van de transactie nog zes tot acht weken nemen en een en ander is onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders van Mecom en het Duitse Bundeskartellamt.

Naast de certificaten van gewone aandelen beschikt TMG ook over 2.593.030 certificaten van cumulatief preferente aandelen van Wegener van € 0,30 nominaal (marktwaarde circa € 18 miljoen). De financieringspreferente aandelen dragen vanaf 1 januari 2006 een rentevergoeding van 5,33% per jaar. Voor verkoop van deze certificaten is toestemming vereist van de raad van bestuur van Wegener. TMG zal hierover op korte termijn met Wegener in overleg treden.

De gewone en financieringspreferente aandelen vertegenwoordigen vanaf 2007 tezamen een belang van 25,0%.