Amsterdam,
08
maart
2017
|
21:45
Europe/Amsterdam

TMG bevestigt ontvangst verzoek Talpa aan Ondernemingskamer. TMG ziet procedure met vertrouwen tegemoet

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) bevestigt de ontvangst vandaag van het verzoekschrift van Talpa Holding N.V. (Talpa) aan de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TMG en een onafhankelijk commissaris te benoemen. De Ondernemingskamer heeft TMG laten weten dat de zitting zal plaatsvinden op donderdag 16 maart.

TMG herkent zich niet in het door Talpa geschetste beeld dat de Raad van Commissarissen geen level playing field in acht heeft genomen ten aanzien van haar bod door op dinsdag 28 februari jl. voorrang te geven aan de besprekingen met Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V. (het Consortium) en in het weekend een Merger Protocol aan te gaan.

Nadat Talpa op 23 januari jl. haar indicatieve bod had kenbaar gemaakt, is er een level playing field gecreëerd door Talpa toegang te geven tot dezelfde informatie als waartoe het Consortium toegang had, zoals TMG in haar persbericht van 31 januari jl. heeft verklaard. Beide partijen hebben op gelijke voorwaarden due diligence mogen doen, en zij hebben hun strategische plannen en voorwaarden voor een mogelijk bod kunnen presenteren. Hierover is intensief gesproken. Talpa is daardoor in staat gesteld een voorstel te doen.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van TMG hebben beide voorstellen zorgvuldig beoordeeld, tezamen met hun financiële en juridische adviseurs, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de belangen van alle stakeholders van TMG, inclusief de aandeelhouders. Verder werd ook duidelijk dat het bod van Talpa, ook nadat en indien het verhoogd zou worden, geen kans van slagen zou hebben omdat het Consortium dat een belang van 59% in TMG houdt, uitdrukkelijk had aangegeven hogere biedingen van Talpa niet te willen aanvaarden. Op dat moment heeft TMG de keuze gemaakt voor het enige uitvoerbare bod en de daarmee beoogde overtuigende strategie van de combinatie met Mediahuis, die is gericht op een succesvolle en solide onderneming op de lange termijn.

TMG meent derhalve dat er geen gronden zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Zij zal zich dan ook verzetten tegen het enquêteverzoek dat Talpa heeft gedaan en tegen het verzoek van Talpa om door de Ondernemingskamer een commissaris met bijzondere bevoegdheden bij TMG te benoemen. De RvC ziet de procedure(s) bij de Ondernemingskamer met vertrouwen tegemoet.

Nadere berichten volgen indien daartoe aanleiding bestaat.

Dit is een openbare aankondiging van Telegraaf Media Groep N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).