Amsterdam,
23
december
2015
|
07:30
Europe/Amsterdam

TMG boekt voortgang met veranderingen

Trading update

  • Aangekondigde aanpassingen organisatie in 2015 voor belangrijk deel afgerond
  • De voorgenomen reorganisatie van de drukactiviteiten is van start gegaan
  • TMG bestudeert mogelijkheden verruiming eigendomsbeperkingen landelijke FM-frequenties commerciële Radio

Telegraaf Media Groep (TMG) meldt in een Trading Update dat het goede voortgang boekt met de eerder aangekondigde veranderingen. De versnelde digitalisering van producten en diensten en de ontwikkeling van extensies van merken lopen op schema. Aanpassingen in de organisatie leiden tot een slagvaardiger, flexibeler en sterk bedrijf dat zich met vertrouwen richt op 2016. Conform de eerdere verwachting zal 2015 worden afgesloten met een verlies.

De gedurende 2015 aangekondigde veranderprocessen en de daarbij behorende reorganisaties zijn talrijk en tonen de gewenste voortgang. Meerdere merken realiseren ook nieuwe crossmediale platformen.

In december is de reorganisatie van de redactie van dagblad De Telegraaf aangekondigd om kostenreductie te realiseren en een kwaliteitsslag te maken. De redactie zal zich dientengevolge nog meer aanpassen aan het veranderende gedrag van de consument. Eerder werd de rest van de organisatie van TMG Landelijke Media ingericht op het versterken van de hoofdmerken. De aangepaste organisatie van Holland Media Combinatie focust inmiddels volledig op het versterken van haar hoofdmerken in de kernregio’s en op het ontplooien van hyperlokale initiatieven, o.a. onder deze merken. Parallel worden de drukactiviteiten van TMG teruggebracht van 10 naar 4 drukpersen, met op termijn sluiting van de vestiging in Alkmaar. Deze reorganisatie zal in de eerste helft van 2016 volledig gerealiseerd zijn.

Voor TMG als geheel zijn de niet-titel-gebonden digitale activiteiten ondergebracht in een separate entiteit (TMG Digital B.V.), zodat deze activiteiten voldoende focus, managementaandacht en prioriteit krijgen in een geschikte groeiomgeving.

De daling in opbrengsten is – zoals eerder gemeld – merkbaar bij met name de advertentieopbrengsten bij zowel de print- als radioactiviteiten. Voor wat betreft de radioactiviteiten is op 21 december 2015 de ministeriële regeling met betrekking tot de verruiming van de eigendomsbeperkingen van de landelijke FM-frequenties commerciële Radio gepubliceerd. TMG bestudeert momenteel de mogelijkheden die dit besluit biedt.

TMG zal het boekjaar 2015 afsluiten met een negatief resultaat, conform de eerder gecommuniceerde verwachtingen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de lasten vanwege reorganisaties, afboekingen voorzien op activa vanwege aangekondigde maatregelen, alsmede gerapporteerde ontwikkelingen.

Telegraaf Media Groep (TMG) zal in 2016 de reeds eerder gepresenteerde 24/7 strategie verder vorm geven en de daarbij behorende plannen voor nieuwe concepten en platformen nader invullen. Hierbij staat de continue en steeds veranderende informatiebehoefte van de consument centraal. De versnelde digitalisering van producten en diensten en de ontwikkeling van extensies van merken op het pad van woord-naar-beeld-naar-concept zullen hier een fundamenteel onderdeel van zijn. TMG maakt daarbij, zoals ook eerder aangekondigd, een beweging van het aanbieden van ‘general interest’ content via één centraal platform naar ‘special interest’ informatie via haar hoofdmerken, via die kanalen en op die momenten die de consument zelf kiest.

TMG publiceert haar jaarcijfers op 9 maart 2016.