Amsterdam,
18
januari
2007
|
18:57
Europe/Amsterdam

TMG en PCM beëindigen onderzoek naar distributie samenwerkings model

In april 2006 zijn Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) en PCM Uitgevers B.V. (PCM) een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van samenwerking in distributie.

De resultaten van het onderzoek hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat, hoewel schaalvergroting leidt tot veelal betere en efficiëntere benutting van de capaciteit, een fusie een majeure operatie zou zijn, die de nodige risico’s met betrekking tot in standhouding van de kwaliteit van de bezorging met zich mee zou brengen. Risico’s die de uitgevers zich zeker nu niet kunnen permitteren. De distributiebedrijven zullen beiden gewoon zelf verder gaan op de reeds ingeslagen weg van kostenoptimalisatie door aanpassing van diensten en processen.

Fred Arp, CFO van TMG: “De uitkomst van het onderzoek is anders dan oorspronkelijk verwacht maar het brengt ons nu -door samenwerking op deelgebieden- directe kostenbesparingen. Overigens blijft de tijdens de recente nieuwjaarsrede uitgesproken verwachting van een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere invloeden in 2007, onverkort overeind.”

Bert Groenewegen, lid Raad van Bestuur van PCM Uitgevers: “De synergie van samenwerking is evident, maar beide partijen zijn nog niet overtuigd van het feit dat op dit moment de synergie in zijn volle omvang via een fusie is te realiseren.”