Amsterdam,
03
april
2006
|
19:41
Europe/Amsterdam

TMG en PCM verrichten onderzoek naar samenwerking in distributie

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) en PCM Uitgevers B.V. (PCM) gaan nader onderzoek verrichten naar mogelijkheden van samenwerking op het gebied van distributieactiviteiten. Het is de bedoeling om op basis van de resultaten van het komende onderzoek, dit najaar een beslissing te nemen over de wenselijkheid en aard en omvang van de beoogde samenwerking tussen DistriQ en PCM Distributiebedrijf. Het betreft hier de dochtermaatschappijen van respectievelijk TMG en PCM, die verantwoordelijk zijn voor de distributieactiviteiten van beide uitgeefmaatschappijen.


Doelstelling van de beoogde samenwerking is onder meer het voor langere termijn realiseren en veiligstellen van een kwalitatief goede distributie van gedrukte media tegen acceptabele kosten.

Ad Swartjes, CEO van TMG: '' Het kostenniveau van gedrukte media moet structureel omlaag en distributiekosten vormen een wezenlijk deel daarvan. Eerder is aangegeven dat TMG op concernniveau kijkt naar samenwerkingsvormen of gedeeltelijke outsourcing van facilitaire activiteiten. De gedachte achter de nu voorliggende mogelijkheid tot samenwerking met PCM is schaalvergroting te creƫren om zo de gezamenlijke capaciteit bestendig beter en goedkoper te benutten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de uitkomsten van het onderzoek die gedachte zullen bevestigen.''

Theo Bouwman, bestuursvoorzitter van PCM Uitgevers: '' Samenwerking in de distributie biedt voor de krantenuitgevers de beste kansen op behoud van het huidige bezorgmodel. Integratie van de twee distributiestructuren draagt bij aan kostenbeheersing op de langere termijn. Die bedrijfseconomische noodzaak wordt gevoeld en uit de resultaten van het nu voorliggende onderzoek zal ongetwijfeld blijken dat samenwerking in de distributie noodzakelijk is.''