Amsterdam,
16
december
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

TMG focust op kernbedrijf en hoofdmerken

  • TMG focust op kernbedrijf en hoofdmerken
  • TMG verwacht negatief resultaat over 2014
  • 2015 wordt jaar van transitie

De Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep (TMG) maakt vandaag de koers voor de toekomst bekend. De focus van de onderneming komt sterker dan ooit te liggen op de hoofdmerken, de ontwikkeling van onderscheidende redactionele inhoud en daarmee op versterking van het kernbedrijf.  De hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, de regionale dagbladen - zoals Noordhollands Dagblad en Haarlems Dagblad - en Radio Veronica, Classic FM en Sky Radio. Digitale initiatieven die niet tot de hoofdmerken behoren en de drukkerijen zullen geen deel uitmaken van het kernbedrijf. Voor alle bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren zullen per onderdeel scenario’s voor de toekomst worden ontwikkeld, waarbij samenwerking met andere partijen tot de mogelijkheden behoort.

Terug naar de kern
Geert-Jan van der Snoek, CEO van Telegraaf Media Groep licht toe: “De ontwikkeling van kwalitatieve inhoud gekoppeld aan sterke merken vormt van oudsher de kracht van de onderneming. De strategie waarbij consumenten en merken centraal staan zal onverminderd worden voortgezet. Maar het grote aantal initiatieven dat in de afgelopen jaren los van de hoofdmerken is ontwikkeld heeft zowel de focus als de resultaten van de onderneming vertroebeld. Als je de onderneming van de niet-kernactiviteiten verlost, blijft er een sterk kernbedrijf over dat in potentie het verschil kan maken in het Nederlandse medialandschap.De ontwikkelingen in de markt en de inzichten van de afgelopen maanden tonen aan dat een snelle transformatie van de onderneming noodzakelijk is en in hoog tempo moet worden uitgevoerd. Recent is een aantal nieuwe directieleden benoemd als eerste stap naar een gezondere bedrijfsvoering. Komend jaar zullen ook personeelsreducties en flexibilisering van de arbeidsinzet onderdeel zijn van het transformatieproces.”


Analyses leiden tot focus
De Raad van Commissarissen besloot eerder dit jaar de Raad van Bestuur te vernieuwen en te versterken om slagvaardig te kunnen reageren op het snel veranderende consumentengedrag en de verschuivingen in het medialandschap. Op basis van de marktontwikkelingen en de bevindingen in de afgelopen maanden zijn de strategische keuzes voor de toekomst bepaald. Het kernwoord in de nieuwe koers is: focus.

Uit de belangrijkste bevindingen blijkt dat de resultaten bij veel onderdelen van TMG teleurstellend zijn. De kernactiviteiten van TMG zijn nog steeds winstgevend. Het aantal unieke bezoekers van de digitale exponenten van de hoofdmerken neemt snel toe. De onderneming slaagt er echter niet goed in deze groeiende belangstelling commercieel te benutten. Vrijwel alle andere digitale initiatieven van de afgelopen jaren, inclusief de acquisities in dat domein, zijn marginaal succesvol of zelfs verliesgevend. Ook zijn ze niet complementair aan de core business. De samenvoeging van de titels Metro en Sp!ts heeft tot op heden niet tot verbetering van resultaten geleid. Een groot aantal van de huis-aan-huis bladen is verliesgevend. Het bestuur gelooft sterk in het belang van onderscheidende regionale- en hyperlokale content, maar dan wel aangeboden op een meer innovatieve manier.

Bij Sky Radio Group zijn het luisterbereik en de verbinding van de consument met het merk Radio Veronica teruggelopen tot een onacceptabel niveau. Ook het merk Sky Radio behoeft onderhoud en aanpassing van het format om in de toekomst zijn sterke positie te kunnen behouden.

Vanwege kostenreductieprogramma’s hebben veel mensen de onderneming verlaten in de afgelopen jaren. Mede als gevolg hiervan hebben de interne organisatie en de bedrijfsprocessen geen gelijke tred gehouden met de continue in hoog tempo wijzigende marktomstandigheden. Daardoor verbeterden de resultaten niet. Er is stagnatie ontstaan op het gebied van talentontwikkeling, doorstroming en carrièrekansen binnen de onderneming. Ook zijn er de afgelopen jaren onvoldoende nieuwe verdienmodellen ontwikkeld die tot een kentering in het dalende rendement konden leiden.

Al een aantal jaren zijn de kosten van reorganisaties hoog. Door deze kosten te elimineren en te sturen op genormaliseerde resultaten is er onvoldoende zicht geweest op de prestaties en de kasstromen van de onderliggende bedrijfsonderdelen. Om de transparantie te verbeteren zullen in de toekomst de kosten van reorganisaties niet worden geëlimineerd.

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur verwacht het boekjaar 2014 af te sluiten met een negatief resultaat. Over de hele linie vallen omzetten en resultaten tegen vanwege aanhoudend dalende oplage- en advertentie-inkomsten. De conversie van print naar digitaal levert minder op dan eerder begroot. Bovendien moet de onderneming afschrijven op vaste activa, voornamelijk bij Sky Radio Group.Het boekjaar 2015 wordt een jaar van transitie. Aanpassingen in de organisatie zullen leiden tot een afgeslankt, flexibeler en sterker kernbedrijf. De Raad van Bestuur verwacht vanaf begin 2015 met regelmaat stappen tot aanpassing van de organisatie bekend te maken die moeten leiden tot duurzaam rendement op alle bedrijfsactiviteiten.