Amsterdam,
17
april
2008
|
18:46
Europe/Amsterdam

TMG handhaaft resultaat verwachting

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van vandaag heeft de Raad van Bestuur van TMG (Telegraaf Media Groep) de verwachting voor 2008 bevestigd betreffende het behalen van een aanzienlijke stijging in het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor amortisatie (genormaliseerd EBITA) ten opzichte van 2007. Daarbij is eerder als belangrijkste voorwaarde aangegeven het realiseren van een lichte stijging in de advertentie- en oplage-inkomsten.

Aan deze voorwaarde is in het eerste kwartaal van 2008 niet voldaan: de advertentieomzet van printproducten is licht gedaald terwijl de oplageomzet van printproducten alsmede de radio-omzet licht is gestegen. Per saldo is de omzet van TMG gering gedaald. Desondanks verwacht TMG dit jaar de stijging naar een genormaliseerd EBITA-marge van 9 à 10% (2007: 7,2%) te zullen realiseren, in beperkte mate door middel van acquisities en in belangrijke mate door versnelde en diepere kostenreducties, zoals onder meer het afstoten van onvoldoende renderende activiteiten en een personeelsstop.

Op de ontwikkeling van het nettoresultaat per aandeel zal onder meer van invloed zijn de keuze ten aanzien van de besteding van de liquiditeiten, waaronder de consequenties van het optiearrangement in ProSiebenSat.1 (investeringswaarde van € 0 tot € 428 miljoen). Bij dit punt is in de vergadering uitgebreid stilgestaan.

Indien TMG de calloptie wil uitoefenen zal hiertoe goedkeuring worden gevraagd aan de aandeelhouders in een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Het dividendvoorstel van € 1,00 per certificaat van aandelen is door de aandeelhouders goedgekeurd. De datum van uitbetaling wordt 24 april 2008.

De heer H.L. Weenen is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Verder maakte de Raad van Bestuur bekend dat in de periode van eind november 2007 tot en met half april 2008 in totaal 2.250.000 aandelen zijn ingekocht, ofwel 4,5% van het geplaatste kapitaal.

Audio-webcast

Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering van TMG verwijzen we u naar de audio-webcast van de bijeenkomst.