Amsterdam,
27
september
2016
|
07:32
Europe/Amsterdam

TMG Investor Relations dag: de 24/7 strategie realiseren

Vandaag geeft TMG tijdens de Investor Relations-dag een update over haar 24/7 strategie en over de vooruitgang ten aanzien van de organisatorische aanpassingen die bij de presentatie van de halfjaarcijfers zijn aangekondigd. De 24/7 strategie is gericht op het maken en verspreiden van relevante content voor alle consumenten zoals zij het willen: overal, altijd, via alle denkbare distributievormen (o.a. print en mobile) en op het verder vergroten van het bereik van de belangrijkste merken van TMG, hierbij gebruik makend van alle beschikbare data. Dit proces verloopt volgens een strak tijdsplan en wordt op doorlopende basis uitgevoerd. Hierdoor zijn we in staat om ons aan te passen aan een steeds veranderende Nederlandse media- en consumentenmarkt. TMG voert haar strategie uit op basis van drie pijlers: focus, herstel van de kernactiviteiten en toekomstbestendig maken van de organisatie.

Geert-Jan van der Snoek, CEO van TMG: “In de afgelopen maanden hebben we onze strategische koers verder ingevuld met het steeds scherper stellen van de door ons ingezette richting. Met de aangekondigde organisatorische wijzigingen liggen we op schema voor wat betreft het toekomstbestendig maken van onze organisatie. We verlagen daarnaast niet alleen onze kostenbasis en realiseren interne synergie en synergie met onze partners, maar we maken de organisatie ook flexibeler, we vergroten ons potentieel om nieuwe initiatieven, producten en diensten doorlopend te ontwikkelen voor onze consumenten en klanten. De strategische samenwerking met cross-mediale partners zoals Talpa geeft TMG groeimogelijkheden naar de toekomst. We versterken nadrukkelijk de ontwikkeling van TMG tot een modern mediabedrijf dat altijd en overal relevante content levert via elk distributiekanaal. Overall ziet de strategie van TMG erop toe de maximale onderliggende waarde te realiseren van onze sterke merken en onze (afzonderlijke) bedrijfsonderdelen.”

Strategische samenwerking met Talpa

De reeds eerder aangekondigde samenwerking met Talpa op het gebied van radioactiviteiten biedt TMG vanuit zowel strategisch als financieel oogpunt voordelen. De transactie zorgt voor een verbetering van de solvabiliteitsratio van TMG met circa 3% en levert in 2016 een non-cash boekwinst op. Voorts zal de bijdrage van Sky Radio Group (SRG) aan de EBITDA in de toekomst vervangen worden door het aandeel in het resultaat van het nieuwe radiobedrijf. De door SRG gegenereerde kasstroom (EUR 2,6 miljoen in 2015) zal in het kasstroomoverzicht vervangen worden door dividend uit investeringen in geassocieerde deelnemingen, die naar schatting EUR 3 tot EUR 4 miljoen per jaar zullen bedragen. De uitkomst van het geschil met de overheid over de waarde van de Radio Veronica-vergunning vormt geen onderdeel van deze transactie.

Outlook 2019

In het kader van de strategie van TMG en de organisatorische transformatie zullen we nadrukkelijk blijven investeren in de uitbreiding van onze digitale activiteiten en bereik, zowel autonoom als door middel van (strategische-) samenwerkingsverbanden. Deze gecombineerde maatregelen zullen in 2019 resulteren in:

  1. Continuing EBIT-marge double digit (1,3% in 2015, > 4% in 2017, >10% in 2019)
  2. Verlaging kosten met EUR 90 miljoen (2017 EUR 40 miljoen)
  3. Groei van het digitale aandeel in de totale omzet tot > 25% (13% in 2015, 2017 > 16%)
  4. Herstel dividend-uitkeringspercentage van 35% van de operationele kasstroom

Met de reorganisaties van de drukcapaciteit en enkele onderdelen bij HMC en TMG Landelijke Media, zijn in 2015 de eerste stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2016 zijn verdere organisatorische veranderingen aangekondigd met als doelstelling om de kosten over het boekjaar 2018 met minstens 20% te verlagen (t.o.v. 2015, exclusief investeringen in nieuwe activiteiten). Dit zal in 2019 resulteren in een kostenverlaging van EUR 90 miljoen ten opzichte van 2015. De herstructureringslasten zullen in totaal naar verwachting tussen de EUR 30 en EUR 40 miljoen bedragen.

Als onderdeel van de herstructurering van de onderneming is TMG vergevorderd in het onderzoek naar het verder verlagen van de materiële vaste activa op de balans. Hieronder valt ook de optie van een sale-and-leaseback transactie van de vastgoedportefeuille, waarbij een eerste analyse een minimale marktwaarde van tussen de EUR 60 en EUR 80 miljoen voor de locatie aan de Basisweg in Amsterdam laat zien.

Ten aanzien van Keesing is vastgesteld dat verdere internationale expansie, rationalisatie en efficiency kan worden bereikt. Dat zal de komende jaren resulteren in een duidelijk verbetering van haar marge (tenminste een procentpunt per jaar).

Investor Relations dag

Deelname aan de Investor Relations-dag is uitsluitend op uitnodiging. Alle relevante informatie zal op de website van TMG worden gepubliceerd: https://www.tmg.nl/nl/audio-webcasts-en-presentaties. Een live audio webcast van de presentaties zal eveneens via de website beschikbaar worden gemaakt.

Over Telegraaf Media Groep

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste mediabedrijven in Nederland, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen zoals Noordhollands Dagblad en Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en – via een strategisch partnership - de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels. Onze missie is consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar: www.tmg.nl.