Amsterdam,
14
november
2008
|
18:57
Europe/Amsterdam

TMG presenteert reorganisatieplan

TMG heeft concrete doelstellingen voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Daartoe wordt de interne synergie gemaximaliseerd, de portfolio verder aangepast door acquisities en desinvesteringen, niet-kernactiviteiten uitbesteed en het kostenniveau op jaarbasis met EUR 40 tot EUR 50 miljoen verlaagd.

Ten aanzien van de kostenverlaging is bij publicatie van de halfjaarcijfers aangegeven dat een personeelsreductie van ten minste 425 fte daar onderdeel van uitmaakt. Op basis van voortschrijdend inzicht is inmiddels duidelijk geworden dat dit aantal bijna 500 fte zal bedragen. De plannen voor deze personeelsreductie zullen de komende week met zowel Centrale Ondernemingsraad als vakbonden worden besproken.