28
november
2007
|
18:04
Europe/Amsterdam

TMG start aandeleninkoop

TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) maakt bekend per direct gebruik te maken van de, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, verleende mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen. Dit mede vanwege de recente ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen TMG.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 19 april 2007 de Raad van Bestuur van TMG gemachtigd tot inkoop van al dan niet ter beurze genoteerde aandelen dan wel certificaten daarvan, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (maximaal 5.000.000 aandelen) voor een prijs niet lager dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.