Amsterdam,
01
augustus
2008
|
20:07
Europe/Amsterdam

TMG stelt resultaat verwachting 2008 bij en verwerft belang in ProSiebenSat.1

Begin 2008 heeft TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) aangegeven, uitgaande van een lichte stijging in advertentie- en oplage-inkomsten in 2008, een aanzienlijke stijging te verwachten van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere invloeden; dat wil zeggen een stijging van de genormaliseerde EBITA-marge van 7,2% over 2007 tot 9 à 10% over 2008.

In het eerste halfjaar van 2008 stegen de oplage-inkomsten van TMG volgens verwachting en nam ook het marktaandeel van de betaalde dagbladen van TMG toe. De advertentieomzet daalde fractioneel in vergelijking met dezelfde periode van 2007, ondanks een stijgend marktaandeel en extra omzet van het EK voetbal. Gegeven de economische vooruitzichten valt een verdere druk op de advertentie-inkomsten ook niet uit te sluiten, waardoor de resultaatverwachting voor 2008 moet worden bijgesteld naar een genormaliseerde EBITA-marge van minimaal 8%. Niettemin is dit een duidelijke stijging ten opzichte van 2007 als gevolg van eerder aangekondigde kostenmaatregelen en het behalen van synergievoordelen door de oprichting van Telegraaf Media Nederland. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat over 2008 is natuurlijk mede afhankelijk van de daadwerkelijke economische ontwikkeling in de tweede helft van het jaar.

Gegeven de verwachte verdere discrepantie tussen de toekomstige ontwikkeling van opbrengsten en kosten zijn naast het behalen van verdere synergievoordelen ook diepere ingrepen in de kosten noodzakelijk dan tot nu aangekondigd. Plannen daartoe worden uitgewerkt. Een onderdeel daarvan betreft een verdere personeelsreductie waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

Meer gedetailleerde informatie zal worden gegeven bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 15 augustus aanstaande.

 

TMG maakt ook bekend een belang te verwerven van 12% (13.127.832 aandelen) van het aandelenkapitaal met stemrecht van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1).

Zoals eerder aangegeven is voor TMG een deelname in televisie van strategisch belang. Gelijktijdig met de verkoop van het TMG-belang in SBS voor € 433 miljoen zijn TMG en Lavena Holding 4 GmbH (Lavena), een bedrijf indirect beheerd door fondsen geadviseerd door Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) en fondsen geadviseerd door Permira (Permira), daarom in juni vorig jaar een optiearrangement aangegaan betreffende de verwerving van een belang in ProSiebenSat.1 door TMG. Met het optiearrangement verkreeg TMG een calloptie en Lavena een putoptie, beide uitoefenbaar in 2008. Daarnaast verwierf TMG vanaf juli 2007 twee zetels in de Raad van Commissarissen van ProSiebenSat.1.

In mei 2008 heeft TMG bekend gemaakt de calloptie niet uit te oefenen (callprijs per aandeel € 32,61). Lavena heeft vandaag de putoptie uitgeoefend (putprijs € 28,71 per aandeel). Het directe effect hiervan is dat TMG het 12% belang tegen een ruim € 51 miljoen lagere prijs verkrijgt dan via de calloptie. TMG zal de transactie van bijna € 377 miljoen financieren uit bestaande kasmiddelen. Mede als gevolg van de sombere macro economische omstandigheden alsook de aanhoudende kredietcrisis moet onder toepassing van IFRS-regelgeving rekening worden gehouden met een afwaardering van € 150 tot € 200 miljoen. De exacte omvang zal bij de publicatie van de halfjaarresultaten bekend worden gemaakt.

Ad Swartjes, CEO van TMG: ‘Natuurlijk heeft de ontwikkeling van de economie niet alleen in Nederland effect op mediabestedingen, maar TMG heeft alle vertrouwen in de langetermijn groei- en synergiemogelijkheden van de nieuw gevormde combinatie van ProSiebenSat.1 en SBS (ter indicatie: pro forma gecombineerde recurring EBITDA over 2007: € 783 miljoen). De deelname in ProSiebenSat.1 zien we dan ook als een belangrijke stap die past binnen onze strategie om minder afhankelijk te worden van gedrukte media.’