Amsterdam,
05
september
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

TMG verkoopt haar belang in ProSiebenSat.1 Media AG

NIET VOOR OPENBAARMAKING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË OF ENIG ANDER RECHTSGEBEID WAARIN DERGELIJKE OPENBAARMAKING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE ONWETTIG IS.

DIT PERSBERICHT VERSCHIJNT TEVENS IN DE ENGELSE TAAL. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DE NEDERLANDSE EN ENGELSE TEKST IS DE ENGELSE TEKST BEPALEND.

 

Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) maakt vandaag de verkoop bekend van haar gewone aandelen in ProsiebenSat.1 Media AG (“ProSiebenSat.1”).

TMG heeft vandaag de verkoop gestart van 13.127.832 aandelen in ProSiebenSat.1 dat een belang van ca. 6,0% in het kapitaal van ProSiebenSat.1 vertegenwoordigt en het gehele door TMG gehouden belang in ProSiebenSat.1. De verkoop geschiedt door middel van plaatsing bij institutionele investeerders via een accelerated bookbuild proces. Deutsche Bank is sole Bookrunner.

Voorafgaand aan de verkoop vertegenwoordigde het belang van TMG een belang van 6,0% in het kapitaal van ProSiebenSat.1 met een boekwaarde van ca. EUR 230,8 miljoen per 31 december 2012, de datum van de meest recentelijk vastgestelde geconsolideerde jaarrekening van TMG.

Bij afronding van de verkoop zal TMG de resultaten van de plaatsing bekendmaken.

Over ProSiebenSat.1 Media AG

ProSiebenSat.1 Media AG is één van de leidende media ondernemingen in Europa. Haar kernactiviteiten omvatten de exploitatie van openbare televisie zenders die worden gefinancierd uit advertentie-inkomsten. In aanvulling op een sterke digitale en joint venture portfolio beschikt ProSiebenSat.1 ook over een international productienetwerk. De onderneming bereikt dagelijks ca. 86 miljoen mensen. Het hoofdkantoor van ProSiebenSat.1 is gevestigd in Unterfoehring bij München. ProSiebenSat.1 is opgericht in 2000, is genoteerd en heeft meer dan 3,000 werknemers.

 

Disclaimer

Deze kennisgeving is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld als, noch vormt het of mag het geïnterpreteerd worden als een aanbod om aandelen of andere effecten in ProSiebenSat.1 te verkopen of een uitnodiging van enig aanbod om aandelen of andere effecten in ProSiebenSat.1 te kopen in Duitsland. In overeenstemming met de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd), is geen prospectus vereist in verband met de verkoop van de aandelen beschreven in deze kennisgeving. Een prospectus zal niet worden gepubliceerd in verband met de transactie.

 

Met betrekking tot alle lidstaten van de Europees Economische Ruimte die de prospectusrichtlijn 2003/71/EC en gewijzigd bij richtlijn 2010/73/EU ("Prospectusrichtlijn") hebben geïmplementeerd ("Relevante Lidstaten"), ingaande op de datum waarop de Prospectusrichtlijn in die Relevante Lidstaat geïmplementeerd is (de "Relevante Implementatiedatum") wordt deze aanbieding niet gedaan aan het publiek in die Relevant Lidstaat vanaf de Relevante Implementatiedatum, behalve: (i) voor gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of implementatiewetgeving in de Relevante Lidstaten) ("Gekwalificeerde Beleggers"), (ii) voor minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen (anders dan Gekwalificeerd Beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn); en (iii) in alle ander omstandigheden waar de publicatie van een prospectus niet vereist is op grond van de Prospectusrichtlijn. In het Verenigd Koninkrijk wordt dit document alleen gedistribueerd naar, en is alleen gericht aan Gekwalificeerde Beleggers (a) die professionele ervaring hebben in zaken met betrekking tot investeringen in de zin van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") of die vallen onder artikel 49(2) (a0 tot (d) van de Order; en (b) aan wie het anders rechtsgeldig gecommuniceerd mag worden (naar alle betreffende personen wordt hierna samen verwezen als "Relevante Personen"). Op deze kennisgeving moet niet gehandeld of afgegaan worden in het Verenigd Koninkrijk door personen wie geen Relevante Personen zijn; en (b) in iedere lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan het Verenigd Koninkrijk, door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Elke belegging of beleggingsactiviteit op welke dit document van toepassing is, is in het Verenigd Koninkrijk alleen beschikbaar voor Relevante Personen en zal in het Verenigd Koninkrijk alleen worden aangegaan met Relevante Personen.

 

Deze kennisgeving is niet bedoeld voor openbaarmaking, publicatie, distributie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië of enig ander rechtsgebeid waarin dergelijke openbaarmaking, publicatie of distributie onwettig is. Tevens kunnen er in bepaalde rechtsgebieden beperkingen gelden voor de verspreiding van deze kennisgeving. Personen die in bezit komen van dit bericht dienen zich op de hoogte te stellen en zich te houden aan dergelijke beperkingen. Niet-naleving van deze beperkingen kan een schending inhouden van de effectenwetgeving in dergelijke rechtsgebieden.

 

Deze kennisgeving kan bepaalde 'toekomstgerichte uitspraken' bevatten. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen van TMG en zijn gezien hun aard onderhevig aan onzekerheid en wijzigingen in bepaalde omstandigheden. Toekomstgerichte uitspraken bevatten gewoonlijk uitspraken met woorden als 'kan', 'zal', 'is van plan', 'verwacht', 'anticipeert, 'targets', 'plant', 'schat', 'gelooft', 'hoopt' en andere woorden met een dergelijke betekenis. Vanzelfsprekend bevatten toekomstgerichte uitspraken bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die moeilijk zijn te voorspellen omdat zij verband houden met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die buiten de beheersing van TMG zijn en in de toekomst liggen. Verschillende factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen van TMG wezenlijk doen afwijken van wat er gesteld of geïmpliceerd wordt in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte uitspraken hebben alleen gelding op het moment waarop ze worden gedaan. TMG wijst elke verplichting af om de toekomstgerichte uitspraken in persberichten te actualiseren of te herzien, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover wettelijk vereist.

 

Deze kennisgeving is niet bedoeld als, noch vormt het of mag het geïnterpreteerd worden als een aanbod om aandelen of andere effecten in TMG of  ProSiebenSat.1 te verkopen of een uitnodiging van enig aanbod om aandelen of andere effecten in TMG of ProSiebenSat.1 te kopen in enig rechtsgebeid waarin een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied. Deze kennisgeving vormt geen aanbod om aandelen te verkopen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig rechtsgebeid waarin een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig is

 

De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd ("US Securities Act"), en mogen niet zonder registratie of met een vrijstelling van registratie in de Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden of verkocht. Er zal geen openbare aanbieding van aandelen worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.