Amsterdam,
22
april
2009
|
15:12
Europe/Amsterdam

TMG verwacht aanhoudend moeilijke markt- omstandigheden

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vandaag heeft de Raad van Bestuur van TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) aangegeven vooralsnog geen teken te zien van herstel van de advertentiemarkt en verwacht als gevolg daarvan over geheel 2009 druk op het bedrijfsresultaat van TMG.

De in de loop van vorig jaar geformuleerde financiële doelstelling, namelijk een genormaliseerde EBITA-marge van ten minste 8% over 2008, werd met een resultaat van 9,1% behaald. 
In 2009 zal als gevolg van de economische ontwikkelingen het bedrijfsresultaat naar verwachting onder druk staan. TMG streeft naar behoud van de marge door verdere kostenverlagingen (personeelskosten en overige bedrijfskosten), het bereiken van maximale synergie, afronding van het afstoten of stoppen van niet voldoende renderende/verlieslatende activiteiten en uitbesteding van niet-kernactiviteiten.
Daarnaast heeft behoud en verbetering van de marktposities de aandacht; inclusief groeimogelijkheden door acquisities (vooral op digitaal vlak).

Publicatie van de definitieve cijfers over het eerste kwartaal 2009 zal geschieden op 15 mei aanstaande. Uit de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal blijkt dat ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar sprake is van een € 7 miljoen lager EBITA-resultaat. De daling van het resultaat is vooral het gevolg van een € 13 miljoen lagere advertentie-omzet (-17%). De oplageomzet steeg met € 1 miljoen (+1%).

Personeelskosten zijn met € 5 miljoen verlaagd, vooral als gevolg van de reorganisaties die uiteindelijk moeten leiden tot een personeelsreductie van 500 fte. Tot nu is een cumulatieve reductie van 300 fte gerealiseerd. Dit aantal zal in de loop van 2009 oplopen naar cumulatief 425 fte.

Tijdens de vergadering is professor dr. W. van Voorden herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Het dividendvoorstel van € 0,35 per certificaat van aandelen is door de aandeelhouders goedgekeurd. De datum van uitbetaling wordt 29 april 2009.

In 2007 en 2008 heeft TMG 2.250.000 eigen (certificaten van) aandelen ingekocht. Het genoemde aantal vertegenwoordigt 4,5% van de geplaatste gewone aandelen. Tijdens de vergadering is besloten tot intrekking van deze aandelen.

Audio-webcast

Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering van TMG verwijzen we u naar de audio-webcast van de bijeenkomst.