Amsterdam,
04
november
2008
|
18:43
Europe/Amsterdam

TMG wil productportfolio reduceren

In vervolg op eerdere mededelingen over de extra aandacht voor verbetering van de financiële marges maakt TMG bekend de intentie te hebben om naast de reeds aangekondigde reorganisaties een aantal bedrijfsonderdelen die niet of onvoldoende bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen af te stoten:

In Nederland:

  • De magazines Elegance, Residence, Hitkrant, JAN, FHM, CosmoGirl! en Motoplus. Ter realisatie van de vervreemding zal het verkoopproces in de komende weken worden gestart.
    De TTG-titels Privé, Vrouw en Autovisie zullen daar geen onderdeel van uitmaken, omdat deze titels nauw zijn gelieerd aan dagblad De Telegraaf en de markten die het bedrijf bedient.
  • Het 84%-belang in Media Librium BV, marktleider in digitale out of home media.

 

In Zweden:

  • het portfolio van magazines en internetsites in het topsegment van de woon-, interieur- en design-, (zeil)boten- en golfmarkt en vrouwenbladenmarkt.

 

In Oekraïne:

  • het portfolio van magazines met bijbehorende internetsites.

 

In Nederland, Zweden en Oekraïne zijn gesprekken met uitgevers over overnames reeds gestart.

Verwacht wordt dat de hierboven genoemde bedrijfsonderdelen in 2008 een omzet behalen van bijna € 40 miljoen. De bedrijven bieden in totaal werkgelegenheid aan 351 fte.

Ad Swartjes, CEO van TMG: “In het belang van alle stakeholders is TMG gefocust op het verbeteren van het rendement. Het bereiken van voldoende schaalgrootte speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de in de verkoop staande tijdschriften is sprake van onvoldoende schaalgrootte. Ondanks vele initiatieven is autonome groei beperkt gebleven en zijn acquisities niet gerealiseerd. Daarom kiest TMG nu voor het niet-voortzetten van dit gedeelte van de portfolio.”

Ook maakt TMG bekend dat het tweewekelijkse magazine Carp aan het einde van het jaar zal worden vervangen door Carp.nl. De site zal een volwaardige vervanging zijn van het magazine, zowel qua aanbod van banen als redactionele inhoud. Bij deze keuze heeft de snel verslechterende situatie op de arbeidsmarkt en de versnelling in de migratie van print naar online een belangrijke rol gespeeld.

Bovendien zijn er geen plannen om substantiële investeringen te doen in nieuwe drukpersen gezien het feit dat de huidige configuratie ruim voldoet aan de eisen qua functionaliteit en betrouwbaarheid.