Amsterdam,
17
mei
2010
|
17:24
Europe/Amsterdam

Uittreding babyboomers onderschat probleem

Cijfers in de arbeidsmarkt geven aan dat de verwachte uitstroom van de babyboom generatie in volle gang is. Bureau Consumenten Onderzoek heeft een onderzoek gedaan onder 200 P&O- ers en 500 werknemers in hoeverre bedrijven maatregelen treffen om deze vergrijzing op te vangen.

P&O-ers zien het probleem, maar houden zich bezig met andere activiteiten
Hoofduitkomst is dat dit agendapunt door de crisis naar de achtergrond is verdwenen. P&O afdelingen onderkennen het probleem maar zijn momenteel vooral druk met lopende werkzaamheden, reorganisaties en kostenbeheersing. Slechts één op de tien organisaties die deze problematiek onderkent geeft hoge prioriteit.
Roel Beetsma, hoogleraar Macro-economie aan de Universtiteit van Amsterdam:
"De vergrijzing is een groot probleem. Bedrijven hebben nu al te maken met de uitstroom van babyboomers, daarom moeten veel bedrijven meer aangespoord worden om zich op de vergrijzing te richten".

50-Plussers sceptisch over hun vervanging
Ook werknemers valt het op dat er weinig prioriteit gegeven wordt aan de opvang van uittredende babyboomers. Vooral 50-plussers maken zich zorgen hierover en zijn sceptisch over hun vervanging. 49% van de ondervraagde werknemers vindt dat hun organisatie te licht denkt over hun opvolging als zij met pensioen gaan.

Wel blijkt dat, oa door de crisis, werknemers jonger dan 50 jaar bereid zijn langer bij hun huidige werkgever te blijven werken. Deels kan dus de uittreding van babyboomers met eigen personeel worden opgevangen. Anderzijds zijn werknemers van mening dat extern geworven moet worden om het gat dat ontstaat op te vangen.
Imagocampagne als instrument
Naast het salaris en de functie-inhoud wordt door werkzoekenden de organisatiecultuur net zo belangrijk gevonden. Op de vraag wat een werkgever zeker moet bieden, scoort een "prettige werksfeer" hoger dan "goede arbeidsvoorwaarden". Uit onderzoek blijkt dat bedrijven onvoldoende duidelijk te maken waarom zij aantrekkelijke werkgevers zijn. Dit terwijl 83% van de werknemers aangeeft dat zij eerder geneigd zijn voor een organisatie te kiezen die dit wel goed communiceert. Met een imagocampagne kunnen bedrijven zichzelf onderscheiden op de arbeidsmarkt als werkgever. Door zichzelf nu te positioneren als goede werkgever kunnen bedrijven op het moment dat de functies open staan de klap van de vergrijzing opvangen.