Amsterdam,
06
oktober
2010
|
20:44
Europe/Amsterdam

Voorgenomen benoeming Van Campenhout tot CEO TMG

De Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep (TMG) is voornemens de heer H.M.P. van Campenhout te benoemen tot chief executive officer (CEO) als opvolger van de heer A.J. Swartjes die per eind april volgend jaar aftreedt.

Van Campenhout zal half februari 2011 in dienst treden bij TMG onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van enige wijzigingen die het beloningsbeleid verder in lijn brengen met de Code Corporate Governance. Deze wijzigingen worden op 7 december 2010 voorgelegd aan de aandeelhouders van TMG in een te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De voorgenomen benoeming is daarnaast onder voorbehoud van advisering van de COR.

Van Campenhout is vanaf 2001 tot begin dit jaar werkzaam geweest bij Reed Elsevier, laatstelijk in de functie van CEO van de Science & Technology divisie van Elsevier. Daarna is hij korte tijd CEO geweest van USG People. In de periode van 1984 tot 2001 is de heer Van Campenhout in diverse functies werkzaam geweest bij Shell.

De Raad van Commissarissen brengt de voorgenomen benoeming ter kennis van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in december. De oproep voor deze vergadering, agenda en nadere gegevens van de heer Van Campenhout worden over twee weken geplaatst op www.tmg.nl.


Namens de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V.

A.J. van Puijenbroek