Amsterdam,
11
januari
2000
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vooruitblik op 2000

In een bijeenkomst met de ondernemingsraad heeft de directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf meegedeeld te verwachten dat:

  • ondanks een fractioneel hoger resultaat over het eerste halfjaar, geheel 1999 zal worden afgesloten met een gering lager resultaat dan over 1998. In augustus was als prognose afgegeven dat het niet waarschijnlijk was dat het recordresultaat van 1998 zou worden geëvenaard. Oorzaken van de daling zijn: de aanloopkosten van Sp!ts sinds juni 1999, de advieskosten voor de overname van De Limburger-groep en de te treffen voorziening inzake het sociaal plan bij het Limburgs Dagblad. Zonder deze in de loop van het jaar ontstane ontwikkelingen zou 1999 met een hoger resultaat zijn afgesloten;
  • voor 2000 een resultaat wordt voorzien dat belangrijk lager zal zijn dan dat over 1999. Van substantiële invloed op het resultaat zijn:
  1. voor de versnelling op Internet is voor 2000 een kostenbedrag van bijna fl. 30 miljoen begroot, bestaande uit uitbreiding in mensen en mogelijkheden, zoals De Financiële Telegraaf-i, de deelneming in Autobytel Nederland, een forse publiciteitscampagne en een bedrag voor " new business".
  2. de aanloopkosten van Sp!ts gedurende het gehele jaar;
  3. de te behalen synergie bij de overname van De Limburger-groep zal door de vertraging vanwege de te lopen NMa-procedures in 2000 nog van geringe betekenis zijn;
  • voor de bestaande activiteiten wordt tezamen een ongeveer gelijk resultaat verwacht.