Amsterdam,
05
april
2013
|
19:08
Europe/Amsterdam

Wijziging in bestuur en toezicht van TMG

C. van Steijn neemt tijdelijk verantwoordelijkheden CEO over.

De Raad van Commissarissen maakt vandaag bekend dat de heer H.M.P. van Campenhout met onmiddellijke ingang is afgetreden als CEO van Telegraaf Media Groep (TMG) en met wederzijdse instemming de onderneming zal verlaten. Een verschil van inzicht over het te voeren beleid ligt aan dit besluit ten grondslag.

TMG dankt de heer Van Campenhout voor zijn bijdrage, inzet en grote betrokkenheid bij de onderneming in de afgelopen jaren.

Per direct zal de heer C.J.J. van Steijn als CEO ad interim de verantwoordelijkheden van de heer Van Campenhout overnemen totdat een nieuwe CEO is aangesteld. De heer Van Steijn is associé van BoerCroon Management B.V. en sinds 1999 gevestigd als zelfstandig interim manager.

Tevens heeft de Raad van Commissarissen van TMG zijn voorzitter, de heer M.A.M. Boersma, benoemd tot gedelegeerd commissaris tot het moment dat een opvolger zal zijn benoemd. Als zodanig zal de heer Boersma meer in het bijzonder zijn belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van TMG.

De Raad van Commissarissen heeft het volste vertrouwen dat met deze wijziging in de aansturing van de onderneming de benodigde continuïteit en stabiliteit is gewaarborgd.

 

M.A.M. Boersma

Voorzitter Raad van Commissarissen TMG