Amsterdam,
18
augustus
2005
|
19:51
Europe/Amsterdam

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V.

De heer drs. ing. W.O. Kok, lid Raad van Bestuur (COO) van Telegraaf Media Groep N.V. heeft besloten zijn carrière elders voort te zetten. 

Aanleiding is een verschil van inzicht binnen de Raad van Bestuur over het te voeren beleid van de groep. Partijen hebben in onderling overleg besloten tot een beëindiging van het dienstverband per 31 augustus a.s. De taken van de heer Kok worden waargenomen door de overige leden van de Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep; de heren drs. A.J. Swartjes (CEO), drs. F.Th.J. Arp (CFO) en mr. J. Olde Kalter (bestuurslid). De Raad van Bestuur beraadt zich over de opvolging.