Amsterdam,
27
april
1999
|
00:00
Europe/Amsterdam

Winststijging De Telegraaf 16,4%

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over 1998 een nettowinst behaald van fl. 145,2 miljoen, een stijging van 16,4% ten opzichte van het nettoresultaat over 1997 ad fl. 124,7 miljoen. Per aandeel van fl. 0,50 nominaal is de nettowinst toegenomen van fl. 2,37 over 1997 tot fl. 2,77 over 1998.

De toeneming van het resultaat is het gevolg van:

  • een verbetering van het bedrijfsresultaat met 12,5% van fl. 173,3 miljoen in 1997 tot fl. 195,0 miljoen in 1998, hetgeen mede te danken is aan de sterke conjuncturele groei van het advertentievolume in de dagbladen. De concernomzet is met 12% gestegen tot fl. 1,52 miljard;
  • de stijging van het positieve saldo van de financiële baten en lasten, van fl. 12,9 miljoen in 1997 tot fl. 25,2 miljoen in 1998, onder andere door het aandeel in de winst van de 30%-deelneming in SBS 6 B.V. In 1997 was hierbij nog sprake van een aandeel in het aanloopverlies;
  • een daling van het positieve buitengewoon resultaat na belastingen van fl. 4,2 miljoen in 1997 tot fl. 0,6 miljoen in 1998.

De cashflow is gestegen van fl. 238,3 miljoen in 1997 tot fl. 263,1 miljoen in 1998.

Over 1998 wordt een dividend voorgesteld van fl. 0,98 per aandeel, waarmee 35,4% van de nettowinst wordt uitgekeerd. Over 1997 werd een dividend betaald van fl. 0,84 per aandeel, eveneens 35,4% van het nettoresultaat.

De winstverwachting voor 1999 wordt beïnvloed door de volgende factoren:

  • de advertentiegroei is in de eerste maanden van 1999 vrijwel tot staan gekomen;
  • in de eerste perioden van 1999 is het resultaat boven verwachting toegenomen ten opzichte van dezelfde perioden van vorig jaar. Deels wordt dit veroorzaakt door de samenvoeging van De Courant Nieuws van de Dag met De Telegraaf in februari 1998. Het economisch voordeel van deze samenvoeging is vanaf het tweede halfjaar van 1998 in de resultaten tot uitdrukking gekomen;
  • de aanloopkosten van een gratis dagblad voor openbaarvervoerreizigers, te starten in de tweede helft van dit jaar. Deze uitgave zal buiten het concern, bij de Friese Pers te Leeuwarden, worden gedrukt.

Onder genoemde omstandigheden is een winstprognose voor geheel 1999 niet te kwantificeren.

Voor de Biegelaar Groep bestaat het voornemen tot vernieuwing van een van de diepdrukpersen. Tevens zal worden geïnvesteerd in rand- en afwerkingsinstallaties, productierouting en verbetering van de infrastructuur, waardoor de basis wordt gelegd voor toekomstige uitbreiding. De totale investering bedraagt circa fl. 100 miljoen en zal in 2001 in productie komen.